له ( check-in ) پشكنينى چوونه ژووره وه


له ( check- in ) پشكنينى چوونه ژووره وه دا

تو ئيستاكه له ناوچه ى پشكنينى چوونه ژووره وه ى, وه ئاگادارى زانيارى يه كانى پيش فرينى به له به ر چاو گرتنى زور به گرنگى گرتنى نيو ده وله تى به ئاسايش ئاموژگاريت ده كه ين به رووكردن بو پشكنينى چوونه ژووره وه ده ست به جى ئه گه ر وه ها نه كه يت ئه وا جانتاكانت به بى چاوه ديرى به جى مه هيله.

بو ئه وه ى ئاماده بيت بو پشكنينى چوونه ژووره وه ئه وا ئه بيت گه شتنامه, بليت, پسووله ى به جى هيشتن, وه جانتاكانت له به رده ستابيت. ئه گه ر كه م و كورتيت له م دوكومينتانه هه بوو ئه وا ناتوانيت پشكنينى چوونه ژووره وه ئه نجام بده يت.

دلنيا به له وه ى كه جانتاى ده ستت هيچ له و شته تيژانه ى تيانه بيت وه ك مقه ست, چه قوى گيرفان, گيره.

چونكه ئه م شتانه له خالى پشكنين ليت وه رده گيريت. له بيرت بيت, ئه و جانتايانه ى چاوه ديرى ناكرين له جيى خويان لاده برين, ده دزرى, يان له ناو ده بريت. لى پرسراويتى هه لگرتنى هه ر كه لو په ل و جانتايه ك هه لده گريت كه نايناسيت به دريژايى گه شته كه.

©2009 Iraqi Airways | All rights reserved.